Booking

Bookingtavlen med brikker findes i fodboldafdelingens klubhus.


  1. Den udleverede nummerbrik er personlig.

  2. For at reservere en bane skal der ophænges mindst 2 brikker for hver reservation.

  3. Efter endt spilletid kan en ny tid reserveres, dog max. en uge frem. Bemærk, at tavlen er inddelt i 2 dele, en for lige uger og en for ulige.

  4. Såfremt spillerne ikke er mødt senest 10 minutter efter spilletidens begyndelse, har de tabt retten til banen, og den må benyttes af alle andre medlemmer.

  5. Hvis der er en gæstespiller med, reserveres med hvid brik sammen med medlemmets egen brik. Pris for en gæstespiller er 40 kr. pr. gang. Beløbet overføres til Henny Tang på 40531988. Skriv: "Gæst tennis" i kommentarfeltet.