Brug af banerne

  1. Efter brug skal banerne fejes. Evt. huller udbedres med grus og skraber.

  2. Husk at feje banerne helt ud til de omgivende hegn.

  3. Brug kun sko med flad, blød sål og uden hæl, når du færdes på banen.

  4. Ryd op efter dig, inden du forlader banerne.

  5. Vis hensyn over for dem, der spiller på banerne.

  6. Sørg for, at lågen bliver låst, når du forlader anlægget.